Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 25 /NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2011
File đính kèm: Tại đây