Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 26 /2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về kinh phí hoạt động năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tại đây