Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 33/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
File đính kèm: Tại đây