Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 32/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2011-2015
File đính kèm: Tại đây