Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 20/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2011
File đính kèm: Tại đây