Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
File đính kèm: Tại đây