Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tại đây