Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
File đính kèm: Tại đây