Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về kinh phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tại đây