Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 24/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2013
File đính kèm: Tại đây