banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 2
TT Trích yếu Tải
1 Về phát triển vùng nguyên liệu mía và chế biến đường tỉnh Kon Tum Tải tại đây
2 Về  phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1994 Tải tại đây
3 Về các chuyên đề, đề án do UBND tỉnh và các ngành báo cáo trong kỳ họp Tải tại đây
4 Về  một số chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1995 Tải tại đây

 

Số lượt xem:179