banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 7
TT Trích yếu Tải
1 V/v điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường để thành lập phường và xã mới Tải tại đây
2 V/v phê chuẩn ngân sách địa phương năm 1998 Tải tại đây
3 Về các chuyên đề do UBND trình bày tại  kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII Tải tại đây
4 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 1998 Tải tại đây
5 Về nhiệm vụ mục tiêu phương hướng KT – XH – ANQP năm 1998 Tải tại đây

 

Số lượt xem:168