banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 9
TT Trích yếu Tải
1  Về tờ trình và chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII Tải tại đây
2 Về kế hoạch sử dụng đất năm 1999 Tải tại đây
3 Về kinh phí hoạt động năm 1999 của HĐND tỉnh Tải tại đây
4 Về miễn nộp tiền lệ phí địa chính và lệ phí trước bạ cho hộ người dân tộc thiểu số ở địa phương đang sử dụng đất được xét để cấp quyền sử dụng đất Tải tại đây
5 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng năm 1999 Tải tại đây
6 Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 1999 Tải tại đây

 

Số lượt xem:183