banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 10
TT Trích yếu Tải
1 Về một số tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII Tải tại đây
2 Về một số chủ trương, biện pháp nhằm phục thực hiện nhiệm vụ KT – XH – ANQP 6 tháng cuối năm 1999 Tải tại đây
3 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 1998 Tải tại đây

 

Số lượt xem:203