banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 2
TT Trích yếu Tải
1 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1992 Tải file
2 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1993 Tải file
3 Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 1992
 
Tải file

 

Số lượt xem:190