banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 8
TT Trích yếu Tải
1 V/v bầu bổ sung thành viên Ban KT-NS HĐND tỉnh khoá VIII (nhiệm kỳ 1999 – 2004) Tải tại đây
2 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá VIII Tải tại đây
3 Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2003 của HĐND tỉnh Tải tại đây
4
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các xã mới
Tải tại đây
5 Về việc phê quyết toán ngân sách địa phương năm 2002 Tải tại đây
6 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2003 Tải tại đây

 

Số lượt xem:205