banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 4- 2022

 

  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2022  

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026..

  Nghị quyết 

02

Nghị quyết số 02 NQ-HĐND  ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kt2 2021-2026.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và An toàn lao động năm 2021.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu nhà ở liền kề có vườntại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông  

  Nghị quyết

07 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi” thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum"

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  Về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

  Nghị quyết

11

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết 

12

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

14

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2021 - 2025   

  Nghị quyết

15

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

  Nghị quyết

16

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với
các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương  

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2)

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

18

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

Số lượt xem:277