banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 12 - 2019
TT Trích yếu Tải
1 Thông qua Đề án cho vay tiêu dùng  ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
2 Về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố Tải tại đây
3 Về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) Tải tại đây

 

Số lượt xem:198