banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 12
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 17 Vè nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Tải tại đây
2 Nghị quyết số 18 Về chủ trương đầu tư dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 19 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ,Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray Tải tại đây
4 Nghị quyết số 20 Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy Tải tại đây
5 Nghị quyết số 21 Về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei Tải tại đây
6 Nghị quyết số 22 Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan, đoạn cầu 42, huyện Đăk Tô Tải tại đây
7 Nghị quyết số 23 Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Tải tại đây
8 Nghị quyết số 24 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49 500  Km52 (giao đường Hồ Chí Minh) Tải tại đây
9 Nghị quyết số 25 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Tải tại đây
10 Nghị quyết số 26 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 Tải tại đây
11 Nghị quyết số 27 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 Tải tại đây
12 Nghị quyết số 28 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 Tải tại đây
13 Nghị quyết số 29 Về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 Tải tại đây
14 Nghị quyết số 30 Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà Tải tại đây
15 Nghị quyết số 31 Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Tải tại đây
16 Nghị quyết số 32 Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ R Tải tại đây
17 Nghị quyết số 33 Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Tải tại đây
18 Nghị quyết số 34 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam Tải tại đây
19 Nghị quyết số 35 Về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước,vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum Tải tại đây
20 Nghị quyết số 36 Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi Tải tại đây
21 Nghị quyết số 37 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Tải tại đây
22 Nghị quyết số 38 Về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông Tải tại đây
23 Nghị quyết số 39 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum Tải tại đây
24 Nghị quyết số 40 Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum Tải tại đây
25 Nghị quyết số 41 Về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ Tải tại đây
26 Nghị quyết số 42 ề sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 66 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019 Tải tại đây
27 Nghị quyết số 43 Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le Tải tại đây
28 Nghị quyet so 44 Về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
29 Nghị quyết số 45 Về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tải tại đây
30 Nghị quyết số 46 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tu Tải tại đây
31 Nghị quyết số 47 Về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh Tải tại đây
32 Nghị quyết số 48 Về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Tải tại đây
33 Nghị quyết số 49 Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giớ Tải tại đây
34 Nghị quyết số 50 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD Tải tại đây
35 Nghị quyết số 51 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ Tải tại đây
36 Nghị quyết số 52 Về chủ trương đầu tư Dự án Cầu 16-5 thị trấn Đăk Glei Tải tại đây
37 Nghị quyết số 53 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem) Tải tại đây
38 Nghị quyết số 54 Về chủ trương đầu tư dự án Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Tải tại đây
39 Nghị quyết số 55 Về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viênBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum Tải tại đây
40  số 56 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng Tải tại đây
41 Nghị quyết số 57 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16 và kéo dài thời Tải tại đây
42 Nghị quyết số 58 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án Tải tại đây
43 Nghị quyết số 59 Về chủ trương đầu tư dự án Đường kết hợp kè suối Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại) Tải tại đây
44 Nghị quyết số 60 Về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga Tải tại đây
45 Nghị quyết số 61 Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề) Tải tại đây
46 Nghị quyết số 62 Về chủ trương đầu tư dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum Tải tại đây
47 Nghị quyết số 63 Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum Tải tại đây
48 Nghị quyết số 64 Về chủ trương đầu tư dự án Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Tải tại đây
49 Nghị quyết số 65 Về chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum Tải tại đây
50 Nghị quyết số 66 Về chủ trương đầu tư Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị Tải tại đây

Số lượt xem:213