banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết sô 01 Về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
2 Nghị quyết số 02 Về xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
3 Nghi quyết số 03 Về xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
4 Nghị quyết số 04 Về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Tải tại đây
5 Nghi quyết số 05  Về xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tải tại đây
6 Nghị quyết sô 06 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tải tại đây
7 Nghị quyết sô 07 Về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Tải tại đây
8 Nghị quyết sô 08 Về xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
9 Nghị quyết sô 09 Về xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
10 Nghị quyết sô 10 Về xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tải tại đây

Số lượt xem:162