banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 6
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 03 Về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 03 Về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 05 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải tại đây
4 Nghị quyết sô 08 Về thông qua Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plong Tải tại đây
5 Nghị quyết số 09 Về thông qua Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 Tải tại đây
6 Nghị quyết số 10 Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Nghị quyết số 12 Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Tải tại đây
8 Nghị quyết số 16 Về miễn thu tiền quyền sử dụng rừng đối với các dự án chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng rau, hoa xứ lạnh Tải tại đây
9 Nghị quyết số 17 Về việc quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tải tại đây
10 Nghị quyết số 18 Về thông qua tổng biên chế công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây

Số lượt xem:185