banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 8
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 08 Về tổng biên chế công chức năm 2015 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 11 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp Tải tại đây
3 Nghị quyết số 12 Về việc thành lập các thôn thuộc các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi, Sa Nghĩa, Hơ Moong và Rờ Kơi, huyện Sa Thầy Tải tại đây
4 Nghị quyết số 13 Về đặt tên, đổi tên và điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
5 Nghị quyết số 14 Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Tải tại đây

Số lượt xem:172