banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 11 - 2014
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 15 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây

 

Số lượt xem:166