banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 10
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 09 Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 10 Về ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
3 Nghị quyết số 11 Về thông qua Kế hoạch bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIVAIDS tỉnh Kon Tum giai đoạn Tải tại đây
4 Nghị quyết số 12 Về thông qua tổng biên chế công chức năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
5 Nghị quyết số 13 Về thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015 Tải tại đây
6 Nghị quyết số 14 Về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum Tải tại đây
7 Nghị quyết số 15 Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, nhiệm kỳ Tải tại đây

Số lượt xem:267