banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 9 -2015
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết sô 16 Về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây
2 Nghị quyết số 17 Về cho thôi thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây
3 Nghị quyết số 18 Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây

Số lượt xem:184