banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất
TT Trích yếu Tải
1 V/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
2 V/v xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
3 V/v xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
4 V/v xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
5 V/v xác nhận kết quả bầu cử thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
6 V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
7 V/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
8 V/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 bầu cử ngày 25 tháng 4 năm 2004 Tải tại đây

Số lượt xem:218