banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 2
TT Trích yếu Tải
1 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003 Tải tại đây
2 Về các chuyên đề của UBND tỉnh trình tại kỳ họp Tải tại đây
3 Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2004 Tải tại đây
4 Về một số chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2004 Tải tại đây

Số lượt xem:235