banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 11 - 2004
TT Trích yếu Tải
1 V/v xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
2 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
3 V/v cho thôi Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX (nhiệm kỳ 2004-2009) đối với Bà Y Vêng Tải tại đây

Số lượt xem:420