banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 3
TT Trích yếu Tải
1 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Kon Tum Khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
2 Về việc ban hành chương trình nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
3 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Tô và 03 xã của huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum Tải tại đây
4 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005 Tải tại đây
5 V/v phê chuẩn dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2005 Tải tại đây
6 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá IX Tải tại đây
7 Về chương trình hoạt động giám sát HĐND tỉnh năm 2005 Tải tại đây
8 Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005 Tải tại đây
9 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2005 Tải tại đây

Số lượt xem:400