banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 4
TT Trích yếu Tải
1 Xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
2 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Mục III, Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐ, ngày 14-12-2004, kỳ họp thứ 3- Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX Tải tại đây
3 V/v cho thôi Tr­ởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Nguyễn Văn Hoà Tải tại đây
4 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách địa phương năm 2004 Tải tại đây
5 Về việc phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum Tải tại đây
6 Về thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Tải tại đây
7 Về các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp thứ 3 và thứ 4 - khoá IX Tải tại đây
8 Về quy định chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum  Tải tại đây
9 V/v thống nhất Đề án phân loại thị xã Kon Tum từ đô thị loại IV lên đô thị loại III  Tải tại đây
10 Về chủ trương đưa trí thức trẻ tình nguyện tỉnh KonTum tham gia phát triển các xã vùng sâu, vùng xa  giai đoạn 2005-2007  Tải tại đây
11 Về việc phê duyệt phương án thực hiện trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách năm 2005  Tải tại đây
12 Về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 - 2010  Tải tại đây

Số lượt xem:446