banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 5
TT Trích yếu Tải
1 Về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
2 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 Tải tại đây
3 V/v quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật Tải tại đây
4 V/v cho thôi Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Hoàng Văn Lâm Tải tại đây
5 V/v cho thôi Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Bà Y Mửi Tải tại đây
6 Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2006 Tải tại đây
7 Về chương trình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006 Tải tại đây
8 Về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Kon tum Tải tại đây
9 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006  Tải tại đây
10 Về chủ trương xây dựng và phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi các huyện,  thị xã tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010 Tải tại đây
11 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng  năm 2006 Tải tại đây
12 Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ thêm học bổng cho học sinh dân tộc nội trú Tải tại đây
13 Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2006 Tải tại đây
14 Về việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho học sinh dân tộc thiểu số Tải tại đây
15 V/v phê duyệt biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 Tải tại đây

Số lượt xem:224