banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề năm 2007
TT Trích yếu Tải
1 Về phân bổ bổ sung kinh phí Chương trình 135 năm 2006  Tải tại đây
Tải tại đây
2 Về phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 Tải tại đây
3 Về đặt tên đường (bổ sung) nội thị - thị xã KonTum - tỉnh Kon Tum Tải tại đây
4 Về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh  Tải tại đây
Tải tại đây
Tải tại đây
Tải tại đây
5 Về xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010 Tải tại đây

Số lượt xem:216