banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
CMListĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
KHÔNG CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG,  PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 40/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/04/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số...

QUẢN LÝ GIÁ TỐI ĐA SỮA CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI ĐẾN HẾT 2016

Theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/04/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2015, từ ngày 01/06/2015 đến hết ngày 31/12/20...

PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH  ĐƯỢC HỖ TRỢ 2 TRIỆU ĐỒNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi s...

Hỗ trợ 20% lãi suất vay mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa

Ngày 16/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, cho...

Áp dụng ưu đãi cao nhất về thuế, đất cho hoạt động công nghệ thông tin

Nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức, kiến thức về công nghệ thông tin (CNTT) trong xã hội, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xu...

Khai hoang, cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Kiến nghị người lao động được chọn hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu

Theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/04/2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, sau khi xem xét đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng ...

Dựa trên nguyên tắc một chương trình, nhiều sách giáo khoa, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 phê duyệt Đề án đổi mới...

Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới

Dựa trên nguyên tắc một chương trình, nhiều sách giáo khoa, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 phê duyệt Đề án đổi mới...

Hỗ trợ 30% mức đóng  BHYT cho hộ cận nghèo

Trước tình trạng công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) còn nhiều hạn chế; còn nhiều doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH; thủ tục tham...

Sớm công khai phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 01/04/2015 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015, đề ng...

Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn

Ngày 03/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất,...

Đơn vị sự nghiệp công lập được trích tối đa 3 tháng lương lập quỹ khen thưởng

Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công được xác địn...

Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công

Theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, từ ngày 01/01/...

Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, từ ngày 15/4/201...

UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6

Theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng th...

Chào năm mới 2015

Năm 2014 đã đi qua. Nhìn lại một năm đầy thử thách, cam go trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; Chín...

Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp vớ...

Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 trong đó nêu rõ phải kịp thời xử lý cán bộ, công chức gây phiền hà c...

Từ 2015, điều chỉnh tăng 8% lương hưu

Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có...

Nghỉ thai sản vẫn phải đóng Bảo hiểm y tế

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s...

Hỗ trợ 1 triệu/tháng học nghề cho lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Là nội dung quy định tại Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham...

Các luật mới được Quốc hội ban hành  tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 29-12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015. Thủ tướn...

Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”

Sáng ngày 29-12, tại tỉnh Kon Tum, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt ...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE