banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ VIII thành công tốt đẹp
28-9-2018
Ngày 27/9/2018, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đã được tổ chức với chủ đề: “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”.
Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ VIII thành công tốt đẹp
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Minh

Dự Đại hội, về phía Trung ương và khách mời có đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cùng 240 đại biểu đại diện cho trên 63.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Báo cáo trình Đại hội đã khẳng định: Nhờ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ, đầu tư để phát triển nông nghiệp nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kon Tum có bước phát triển về quy mô, năng suất và chất lượng. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, cao su và các loại cây có giá trị được mở rộng và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các cấp hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện có kết quả Kết luận số 61/KL-TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh…Nhờ đó, hội viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực, sáng tạo trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội, làm tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có 10 huyện, thành hội; có 101 cơ sở hội, tăng 06 cơ sở; có 836 chi hội, tăng 31 chi hội so với đầu nhiệm kỳ. Đã kết nạp được 15.028 hội viên mới, nâng số hội viên của hội lên 63.371 người; giới thiệu cho tổ chức đảng 1.031 hội viên ưu tú, trong đó có 432 hội viên được kết nạp vào Đảng. Tổng số hội viên của Hội là đảng viên có 3.465 người.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: Việc nắm bắt tư tưởng của nông dân chưa kịp thời; chậm đổi mới nội dung sinh hoạt của hội; các mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên đạt hiệu quả cao còn ít; việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cấp, các ngành phát động chưa tạo được sự đột phá rõ nét.

Phát huy tinh thần “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu hàng năm có 100% số cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 4.200 lượt hội viên, nông dân; xây dựng mới 10 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; hàng năm có từ 80% số cơ sở hội, 75% số chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, khá, không có cơ sở và chi hội yếu kém; phấn đấu mỗi năm tăng từ 15% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đến năm 2023 có 45% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 200 loại hình dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng được ít nhất 100 mô hình kinh tế, vận động 100% số hội viên tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường nông thôn, mỗi cơ sở hội đăng ký làm từ 2 - 3 việc cụ thể về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 3-4%/năm...

Đại hội xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2023 là xây dựng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đẩy mạnh và làm tốt các phong trào thi đua trong nông dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ hội và hội viên;  tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…nhằm góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Y Mửi ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Trong đó, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường nhằm tạo đầu ra sản phẩm cho nông dân. Đặc biệt, chú trọng phát triển mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã; khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, mở ra hướng làm ăn mới; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân.

Đồng chí Y Mửi yêu cầu Hội Nông dân các cấp chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thực sự trở thành “chỗ dựa” đáng tin cậy của hội viên, nông dân, làm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khóa VIII gồm 31 ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 10 thành viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên với 10 thành viên. Đồng chí Thao Hồng Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Kso Tư và đồng chí Võ Thị Bích Hường giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã trao tặng Hội Nông dân tỉnh bức trướng ghi nhận những thành tích của Hội đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2013-2018.

 

TH  
Tin liên quan:
Icon Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Icon Thủ tướng Chình phủ cắt băng khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển Sâm Ngọc Linh
Icon Chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với đồng chí Lê Ngọc Tuấn
Icon Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kring Ba thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện Đăk Glei
Icon Điều động, phân công Bí thư Huyện ủy Kon Plông giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Icon Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh
Icon Đồng chí Nguyễn Đức Tuy giữ chức vụ Bí thư Thành ủy
Icon Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018
Icon Kon Tum tổ chức Lễ Kỷ niệm 105 ngày thành lập tỉnh
Icon Triển lãm di sản văn hóa "Cộng đồng các nước ASEAN"
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE