banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG
8-5-2020
Ngày 06/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Blong Tiến, Trưởng ban đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Kon Plông.
BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG
Đồng chí Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Đồng chí Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đồng chủ trì giám sát tại huyện Kon Plông

Báo cáo tại buổi làm việc và giám sát thực tế cho thấy: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn chi tiết đến từng thôn và thông báo nội dung chính sách này đến tất cả các đối tượng thụ hưởng, thực hiện một cách công khai, dân chủ, đảm bảo theo trình tự và có sự tham gia của các ban, ngành, hộ dân theo quy định. Qua đó, việc kiểm tra, rà soát, tổng hợp hồ sơ đăng ký của các thôn được thực hiện chặt chẽ đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, thủ tục. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã và thị trấn tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, chính xác các nội dung hỗ trợ theo Đề án đến từng thôn, làng trên địa bàn huyện và đã phê duyệt danh sách thụ hưởng Chính sách tại Quyết định số 09A/QĐ-UBND ngày 11/1/2018.

Đến hết 31/12/2019 đã hỗ trợ cho 95/98 hộ san tạo nền nhà với tổng kinh phí từ ngân sách huyện là 95 triệu đồng, với diện tích 1,61 ha; hỗ trợ khai hoang đất sản xuất cho 37/98 hộ với tổng diện tích đã khai hoang 5,07 ha, kinh phí thực hiện là 233,5 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 129/811 hộ với tổng kinh phí 193,5 triệu động dùng để mua bồn chứa nước, dây ống và các phụ kiện kèm theo và hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 217/626 hộ, với tổng kinh phí là 8.350 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Blong Tiến đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBND huyện Kon Plông, tuy nhiên, việc thực hiện một số nội dung hỗ trợ đạt thấp so với đề án như: hỗ trợ khai hoang đất sản xuất cho 37/98 đạt 37,7% ; hộ hỗ nước sinh hoạt phân tán 129/811 hộ đạt 15,9%; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi 217/626 hộ, mới đạt 34,5% đề án được duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung ương phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương để triển khai thực hiện chưa kịp thời và nguồn vốn phân bổ không đảm bảo theo phân kỳ và nhu cầu Đề án; kế hoạch vốn giao hằng năm còn thiếu đồng bộ giữa nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, huyện Kon Plông mới được phân bổ 427,0 triệu đồng để hỗ trợ khai hoang đất sản xuất cho 37 hộ với 233,5 triệu đồng và nước phân tán cho 129 hộ với 193,5 triệu đồng. Dẫn đến kết quả triển khai thực hiện các nội dung của chính sách chưa đạt so với kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, đề nghị UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ nước sinh hoạt để đảm bảo tránh lãng phí ngân sách nhà nước và việc sử dụng nguồn vốn vay của các hộ dân để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vốn vay.

Trương Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Icon HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
Icon Kỳ họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư và an sinh xã hội
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Ban Pháp chế giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2019
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Kỳ họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
Icon Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE