banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII)
20-10-2022
Ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng chí Dương Văn Trang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII)
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu phòng họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ảnh: Dương Nương

Dự Hội nghị tại điểm cầu phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (điểm cầu chính) có đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Dự tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) và quán triệt Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08-9-2022 của Bộ Chính trị "về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật"; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngoài ra, các đại biểu được nghe các báo cáo viên quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30-8-2022 của Bộ Chính trị "về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01-7-2022 của Bộ Chính trị "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 05-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030".

Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị "về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị "về nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử".

Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị "về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 20-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị "về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06-7-2022 của Bộ Chính trị "về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) và nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được quán triệt, phổ biến tại Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Dương Nương  
Tin liên quan:
Icon Bí thư Tỉnh ủy trồng thông tại Khu Di tích lịch sử Cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum
Icon Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tặng nhà tình nghĩa cho tỉnh Kon Tum
Icon Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 và các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Icon Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Icon Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Cử tri Kon Tum đi bầu cử đạt gần trăm phần trăm
Icon Toàn tỉnh có gần 360 ngàn cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử
Icon Hội nghị hướng dẫn vận động bầu cử
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE