banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Danh sách ĐBQH khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)
7-6-2021
TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: U Huấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1980

- Dân tộc:  Xê Đăng   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum

- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Phạm Đình Thanh

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1967

- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Sơn Hà, Hương Sơn, Hà Tỉnh

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1961

- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Trung Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

- Chức vụ: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Tô Văn Tám

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1963

- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Trần Thị Thu Phước

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1976

- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Nàng Xô Vi

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1996

- Dân tộc: Brâu   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

- Chức vụ: Giáo viên Trường Phổ thông DTNT huyện Ia H’Drai 

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE