banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên
19-11-2014
Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm ngay từ khâu xây dựng thể chế chính sách. Hầu hết các văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ khác nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều có quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại và các văn bản pháp luật chuyên ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên

Trong thời gian qua, trên cơ sở các quy định của pháp luật, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Thực tế cho thấy các cấp, các ngành ở địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian gần đây đang có diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt, phần lớn nội dung khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc đền bù thu hồi đất; đòi lại đất canh tác cũ đã đưa vào hợp tác xã, tập đoàn sản xuất trước đây; đất giao cho các đơn vị Công an, Quân đội, các Công ty Nhà nước quản lý, sử dụng…

Theo số liệu báo cáo năm 2013, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 789 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại. Qua các buổi tiếp công dân, cơ quan chức năng đã giải thích cho 479 lượt người; hướng dẫn cho 310 lượt công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết, trả lời các nội dung mà công dân thắc mắc, khiếu nại. Thông qua công tác tiếp công dân và các hoạt động khác trong năm 2013, tổng số đơn thư các cấp, các ngành đã nhận được là 743 đơn. Qua phân loại, xử lý có 55,6% đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đã được xử lý lưu đơn, chuyển, trả hoặc hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết; số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 330 đơn (chiếm 44,4%) đã được thụ lý để thẩm tra xác minh và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Đến nay đã giải quyết xong 311 đơn, đạt tỷ lệ 94,2% (gồm: 177 đơn khiếu nại, 124 đơn kiến nghị, 10 đơn tố cáo). Số đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết là 03 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 15 đơn kiến nghị. 

Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2013 có chiều hướng tăng về số lượng so với cùng kỳ năm trước (tăng 361 lượt người, 186 đơn) một phần nguyên nhân chính là do nhận thức về pháp luật khiếu nại, tố cáo của một số người dân chưa đầy đủ hoặc có những trường hợp cố tình không chấp hành các quyết định giải quyết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tiếp tục khiếu kiện kéo dài, vượt cấp đến nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương với tâm lý tạo áp lực cho chính quyền địa phương để đòi hỏi đáp ứng những yêu cầu chủ quan của mình. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, hỗ trợ đền bù thu hồi đất… còn nhiều bất cập, có điểm chưa phù hợp với thực tế; quá trình quản lý Nhà nước về đất đai đã trải qua nhiều thời kỳ; quy định về thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu kiện của công dân giữa các văn bản pháp luật còn chồng chéo và chậm được sửa đổi.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và thấu tình đạt lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mới phát sinh; tăng cường việc đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo khi xem xét, giải quyết sự việc; rà soát các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài để có phương án giải quyết dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. /.

T.A  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE