banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum
20-11-2014
 

Đồng chí: Đào Duy Thế

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

Đồng chí: Đoàn Tuấn Duy

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đồng chí Hồ Nam

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

  
Tin liên quan:
Icon Các phòng ban chuyên môn thuộc Văn phòng
Icon Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE