banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Kết quả công tác tháng 12/2014 và nhiệm vụ tháng 01/2015 của chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
22-1-2015
Trong tháng 12/2014, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Kết quả công tác tháng 12/2014 và nhiệm vụ tháng 01/2015 của chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tám- Quốc hội khoá XIII, tổng hợp ý kiến kiến nghị sau tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh; Tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời; chuẩn bị công tác tổng kết công tác năm 2014 và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015; Tổ chức kiểm tra việc đảng viên thực hiện đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2014; Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của chi bộ năm 2014 theo quy định; Phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác 04 của Tỉnh uỷ về giúp đỡ xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô; Tham gia với lãnh đạo Văn phòng đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2014; xin ý kiến của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

Ngoài ra, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; duy trì các hoạt động thể dục - thể thao; thực hiện phong trào "xanh - sạch - đẹp" trong cơ quan. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015.

Về chương trình công tác tháng 01/2015, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chính sau: Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tiếp tục quán triệt Chỉ thị 36-NQ/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực trong công tác để lập thành tích chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Triển khai Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; xây dựng kế hoạch thăm và chúc Tết của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X; Tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với việc tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XI) của Đảng; Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ quý I/2015; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ về giúp xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô; Tham gia với lãnh đạo cơ quan về việc công tác cán bộ theo quy định; Tiếp tục theo dõi công tác phát triển đảng viên mới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; duy trì các hoạt động thể dục - thể thao; thực hiện phong trào "xanh-sạch-đẹp" trong cơ quan; giới thiệu quần chúng ưu tú để Chi bộ xem xét, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ./.

TM  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE