banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Quy định về hỗ trợ tạo việc làm
23-7-2015
Ngày 09/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Quy định về hỗ trợ tạo việc làm
Ảnh minh họa

Theo Nghị định này, đối tượng áp dụng gồm: Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Việc làm; Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Bộ luật Lao động; cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

Về chính sách việc làm công: Người lao động có nhu cầu tham gia chính sách việc làm công đăng ký tham gia dự án với UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp.

UBND cấp xã lập danh sách người lao động có nhu cầu tham gia chính sách việc làm công; niêm yết công khai và thông báo trên các phương tiện truyền thông của cấp xã; phối hợp với nhà thầu (nếu có), các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công trong danh sách người lao động đăng ký tham gia theo thứ tự ưu tiên: (1) Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Việc làm; (2) Người lao động thuộc hộ gia đình hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu; (3) Người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động.

Chế độ đối với người lao động tham gia chính sách việc làm công thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ: Đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; Chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu. Ngoài ra còn được hỗ trợ vay vốn.

Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

Đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên, gồm: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng 2 điều kiện: Có nhu cầu đào tạo nghề; Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề. Khi tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ: Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn; Vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Các đối tượng này đã tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp được cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm đào tạo nghề và có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp.

Đối với việc quản lý và sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định cũng quy định cụ thể về nguyên tắc, đối tượng, mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, điều kiện bảo đảm tiền vay, hồ sơ để vay, thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay, thu hồi và sử dụng vốn vay… đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

Theo đó, Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho các hoạt động: Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lãi suất vay vốn ưu đãi bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

TTND  
Tin liên quan:
Icon Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Icon 15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Icon CHÍNH PHỦ QUY ĐINH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Icon CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Icon KHÔNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ DẦU HỎA THẮP SÁNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI
Icon KHÔNG CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG
Icon QUẢN LÝ GIÁ TỐI ĐA SỮA CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI ĐẾN HẾT 2016
Icon PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH ĐƯỢC HỖ TRỢ 2 TRIỆU ĐỒNG
Icon Hỗ trợ 20% lãi suất vay mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa
Icon Áp dụng ưu đãi cao nhất về thuế, đất cho hoạt động công nghệ thông tin
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE