banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)


01

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI

  Xem và tải tại đây

02

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI

  Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI

03

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

04

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI (CÓ BỔ SUNG)

  Xem và tải tại đây

05 Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

06

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   Báo cáo
07

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

   Báo cáo Ban KT-NS

   Báo cáo Ban VH-XH

  Báo cáo Ban Dân tộc

08 Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh    Báo cáo
09 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh    Đang cập nhật
10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

   Đang cập nhật
11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Tờ trình

  Thuyết minh

  Phụ lục kèm theo thuyết minh

  Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Nghị quyết của Sở GD-ĐT

  Phụ lục kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở GD-ĐT

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm đinh Sở Tư pháp 

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên UBND tỉnh

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định của Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

12

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

   Tờ trình

   Công văn UBND tỉnh

  Công văn của Bộ Tài chính

  Công văn của Bộ Tài chính

  Dự thảo Nghị quyết

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

   Đang cập nhật
14

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

   Đang cập nhật
15 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

16 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

17 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ.

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

18 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

19 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

20 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

21 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực đầu tư,cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

22 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án:Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông,tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

23

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

24

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo
25

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

26

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân tỉnh.

   Báo cáo
27 Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.    Báo cáo

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE