Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
NguoiTruyCapLượt truy cập
405626
NguoiTruyCap Ngày nay: 118
NguoiTruyCap Tuần này: 737
NguoiTruyCap Tháng này: 1321
NguoiTruyCap Số người online: 33
LichCongTac
Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc tiế...
HĐND tỉnh ban hành 21 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10
Gần 02 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung...
HĐND huyện Ngọc Hồi họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND huyện
Ngày 06/5/2020, HĐND huyện Ngọc Hồi khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Uỷ viên UBND huyện và Trưởng ban Pháp chế của HĐ...
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC