banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA XII

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

   Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. (Mật)

 

10

Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

11

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3).

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

13

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

14

Dự thảo Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

15

Dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Dự thảo Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

18

Dự thảo nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

19

Dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

20

Dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

21

Dự thảo Nghị quyết về giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

22

Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

 

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  Tờ trình xin rút dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
  Tờ trình
 

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia tại Phiên thảo luận Tổ đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 3

  Báo cáo
 

Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 3,Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01


Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Phân tổ thảo luận

  Gợi ý thảo luận 

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

03

UBND tỉnh báo cáo (tóm tắt) tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các nội dung trình kỳ họp.

  Báo cáo tóm tắt

04 Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.   Báo cáo tóm tắt
05 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo (tóm tắt) công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.   Báo cáo tóm tăt

06

Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo về kết quả thẩm tra

  Báo cáo

07

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

08

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra.

  Báo cáo

09

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương.

  Báo cáo

10

UBND tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

  Báo cáo tóm tắt

11

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

  Báo cáo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

01

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo của Thường trực 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Báo cáo Ban Dân tộc

  Báo cáo Ban VH-XH

  Báo cáo Ban Pháp chế

  Báo cáo Ban KT-NS

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

  Báo cáo 

03

Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

04

Tờ trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

05

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

  Báo cáo

06

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021.

  Báo cáo

07

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

  Báo cáo giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Phụ lục 1 đến phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Báo cáo kết qủa giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách cho Người cao tuổi

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư xây dựng, công tác quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng các công trình cấp nước sạch nông thôn

  Phụ lục kèm theo

08

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh.

  Báo cáo

09

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

10 Tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.    Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

11

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022

  Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo

  Biểu số 1 kèm theo

  Phụ lục số 1 kèm theo

  Phụ lục số 2 kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục 01 kèm theo

  Biểu mẫu số 3a kèm theo

  Biểu mẫu số 3b kèm theo

18

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

19

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

20

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

21

Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

22

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

23

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

  Báo cáo

24

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

26

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp 

  Phụ lục tiếp thu, giải trình

  Phụ lục tổng hợp tham gia ý kiến tham gia góp ý và tiếp thu giải trình

  Bản thuyết minh

27

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023.

  Báo cáo thẩm tra

28

Tờ trình dự thảo nghị quyết về phát triển Thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

29

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo nghị quyết về phát triển Thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Báo cáo thẩm tra

30

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Tổng hợp tham gia góp ý, giải trình tiếp thu 

31

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Báo cáo thẩm tra

32

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thuyết minh kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Công an tỉnh

  Thẩm định Sở Tư pháp

33

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

34

Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thuyết minh kèm theo

  Đề án thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

  Đề án Thu Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 

  Đề án thu Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

  Đề án thu Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt 

  Đề án thu lệ phí đăng ký cư trú

  Đề án thu lệ phí hộ tịch

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Tổng hợp ý kiến tham gia các đơn vị

  Thẩm định của Sở Tư pháp

35

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

36

Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

37

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

38

Tờ trình dự thảo nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

39

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

  Báo cáo thẩm tra

40

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình 

   Để án kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Bản đồ các tuyến đường đặt tên và điều chỉnh bổ sung một số tuyến đường

41

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

42

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Báo cáo kèm theo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

43

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

44

Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3).

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

45

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3).

  Báo cáo thẩm tra

46

Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ chương đầu tư dự án của Sở KT-ĐT

47

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

48

Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ chương đầu tư dự án của Sở KT-ĐT

49

Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

50 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

51 Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.   Báo cáo thẩm tra
52 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn điều chỉnh Đề án KTQĐ để tạo vốn phát triển tài sản KCHT

53 Báo cáo thẩm tra  Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.   Báo cáo thẩm tra
54 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn hỗ trợ cho vùng kinh tế động lực còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

55 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn hỗ trợ cho vùng kinh tế động lực còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra
56 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

57 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra

58

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

59

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

60 Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của Ban HĐND tỉnh   Báo cáo

61

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

62

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

63

Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo

64

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

65

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

66 Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.   Báo cáo

67

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn Hội thẩm nhân dân.

  Báo cáo

68

Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

69

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV.

  Báo cáo

70 Tờ trình dự thảo nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

71

Tờ trình dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII

  Kế hoạch

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo


02

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII

  Đề cương tiếp xúc cử tri

03

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

  Thông báo

04

Thông báo kết quả kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo

  Phụ lục kèm theo

05

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE