CMList
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem và tải tại đây

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC