banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018
4-5-2018

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(07/5)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

- 13h30: Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự họp Cơ quan Văn phòng (Phòng họp số 2).

- 14h30: Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự họp chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 5/2018 (Phòng họp số 2).

Thứ ba

(08/5)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2018 (02 ngày; huyện Sa Thầy).

- 07h30: Ban VH-XH HĐND tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2018 (02 ngày; huyện Tu Mơ Rông).

 

Làm việc

Thứ tư

(09/5)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ năm

(10/5)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2018 (02 ngày; thành phố Kon Tum).

 

Làm việc

Thứ sáu

(11/5)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy, PCVP).

 

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE