banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018
11-6-2018

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(11/6)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực; Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc dự Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (Hội trường Tỉnh ủy).

- 08h00: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (ngày 11, 13, 14/6; huyện Kon Rẫy).

- 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (từ ngày 11-14/6; TP Kon Tum).

- 08h00: Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (từ ngày 11-14/6; huyện Sa Thầy).

- 13h30: Thường trực dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (Hội trường Tỉnh ủy).

Thứ ba

(12/6)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (từ ngày 12-15/6; TP Kon Tum).

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (từ ngày 12-13/6; huyện Đăk Tô).

- 08h00: Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (từ ngày 12-15/6; huyện Tu Mơ Rông).

- 08h00: Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (từ ngày 12-14/6; huyện Ngọc Hồi).

Làm việc

Thứ tư

(13/6)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ năm

(14/6)

Sáng

Chiều

Làm việc

- 13h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực tham gia cùng BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Kon Plông (Trụ sở huyện ủy Kon Plông).

Thứ sáu

(15/6)

Sáng

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy, PCVP).

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE