banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
15-5-2020
Sáng ngày 08/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đăk Hà về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Kon Tum về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh.
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Đồng chí Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giám sát tại huyện Đăk Hà

Qua nghiên cứu hồ sơ và đi thực tế trước đó vào ngày 07/5/2020 đối với một số công trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn huyện và báo cáo của UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế và đề nghị UBND huyện tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Cụ thể:

Thời gian qua, UBND huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh. Đến ngày 29/02/2020, UBND huyện làm chủ đầu tư 17 dự án. Về cơ bản, UBND huyện đã triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn theo trình tự thủ tục quy định. Các dự án đã mang lại nguồn thu cho ngân sách và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, một số dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, đề xuất chủ trương đầu tư; một số dự án chưa thực hiện việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định; diện tích đất và quy mô đầu tư một số dự án có sự chênh lệch giữa chủ trương đầu tư với phương án quy hoạch chi tiết mặt bằng để phân lô khai thác quỹ đất cần làm rõ thêm; có dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng diện tích vượt so với kế hoạch sử dụng đất;…

Thời gian tới, đề nghị UBND huyện làm tốt công tác lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn để tạo quỹ đất xây dựng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng quỹ đất để tạo vốn; tuyên truyền rộng rãi, công khai các khu vực, các vị trí thực hiện khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy định; tiếp tục tổ chức thực hiện các dự án đang triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo giám sát và đánh giá các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.

Nguyễn Kao Thiệp  
Tin liên quan:
Icon BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG
Icon BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Icon HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
Icon Kỳ họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư và an sinh xã hội
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Ban Pháp chế giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2019
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Kỳ họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
Icon Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE