banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
HĐND tỉnh ban hành 29 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11
8-12-2020
Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét và thống nhất thông qua 29 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.
HĐND tỉnh ban hành 29 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét, bầu Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả: ông Nguyễn Tấn Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNN và ông Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 39/39 phiếu, đạt tỷ lệ 82,9 so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng về công tác quản lý và bảo vệ rừng; về việc thủy điện Plei Kần tích nước, xả nước gây thiệt hai đất đai, cây cối, hoa mùa của nhân dân; về một số dự án, đồ án quy hoạch kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân vùng quy hoạch; về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 29 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho rằng, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025… Để tạo niềm tin và khí thế cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trước hết là Thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua. Trong đó, chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, Tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời có giải pháp khả thi, hiệu quả, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong phát triển KT-XH năm 2021 ngay từ các tháng đầu, quý đầu.

Hai là, Tiếp tục huy động, bố trí phù hợp các nguồn lực và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra trong thời gian vừa qua, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống Nhân dân. Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm trong mùa khô; kịp thời khoanh vùng, khống chế và dập tắt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm quy về phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ.

Ba là, Chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp Lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, ma túy, nạn “tín dụng đen”...

Bốn là: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh về chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo khảo sát, đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và có các giải pháp hữu hiệu để kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm tăng thêm vị trí việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của địa phương.

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét, bầu Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả: ông Nguyễn Tấn Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNN và ông Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 39/39 phiếu, đạt tỷ lệ 82,9 so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng về công tác quản lý và bảo vệ rừng; về việc thủy điện Plei Kần tích nước, xả nước gây thiệt hai đất đai, cây cối, hoa mùa của nhân dân; về một số dự án, đồ án quy hoạch kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân vùng quy hoạch; về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 29 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho rằng, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025… Để tạo niềm tin và khí thế cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trước hết là Thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua. Trong đó, chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, Tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời có giải pháp khả thi, hiệu quả, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong phát triển KT-XH năm 2021 ngay từ các tháng đầu, quý đầu.

Hai là, Tiếp tục huy động, bố trí phù hợp các nguồn lực và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra trong thời gian vừa qua, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống Nhân dân. Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm trong mùa khô; kịp thời khoanh vùng, khống chế và dập tắt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm quy về phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ.

Ba là, Chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp Lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, ma túy, nạn “tín dụng đen”...

Bốn là: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh về chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo khảo sát, đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và có các giải pháp hữu hiệu để kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm tăng thêm vị trí việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của địa phương.

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét, bầu Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả: ông Nguyễn Tấn Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNN và ông Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 39/39 phiếu, đạt tỷ lệ 82,9 so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng về công tác quản lý và bảo vệ rừng; về việc thủy điện Plei Kần tích nước, xả nước gây thiệt hai đất đai, cây cối, hoa mùa của nhân dân; về một số dự án, đồ án quy hoạch kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân vùng quy hoạch; về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 29 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho rằng, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025… Để tạo niềm tin và khí thế cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trước hết là Thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua. Trong đó, chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, Tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời có giải pháp khả thi, hiệu quả, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong phát triển KT-XH năm 2021 ngay từ các tháng đầu, quý đầu.

Hai là, Tiếp tục huy động, bố trí phù hợp các nguồn lực và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra trong thời gian vừa qua, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống Nhân dân. Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm trong mùa khô; kịp thời khoanh vùng, khống chế và dập tắt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm quy về phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ.

Ba là, Chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp Lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, ma túy, nạn “tín dụng đen”...

Bốn là: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh về chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo khảo sát, đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và có các giải pháp hữu hiệu để kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm tăng thêm vị trí việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của địa phương.

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét, bầu Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả: ông Nguyễn Tấn Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNN và ông Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 39/39 phiếu, đạt tỷ lệ 82,9 so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng về công tác quản lý và bảo vệ rừng; về việc thủy điện Plei Kần tích nước, xả nước gây thiệt hai đất đai, cây cối, hoa mùa của nhân dân; về một số dự án, đồ án quy hoạch kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân vùng quy hoạch; về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 29 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho rằng, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025… Để tạo niềm tin và khí thế cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trước hết là Thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua. Trong đó, chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, Tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời có giải pháp khả thi, hiệu quả, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong phát triển KT-XH năm 2021 ngay từ các tháng đầu, quý đầu.

Hai là, Tiếp tục huy động, bố trí phù hợp các nguồn lực và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra trong thời gian vừa qua, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống Nhân dân. Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm trong mùa khô; kịp thời khoanh vùng, khống chế và dập tắt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm quy về phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ.

Ba là, Chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp Lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, ma túy, nạn “tín dụng đen”...

Bốn là: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh về chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo khảo sát, đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và có các giải pháp hữu hiệu để kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm tăng thêm vị trí việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của địa phương.

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét, bầu Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả: ông Nguyễn Tấn Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNN và ông Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 39/39 phiếu, đạt tỷ lệ 82,9 so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng về công tác quản lý và bảo vệ rừng; về việc thủy điện Plei Kần tích nước, xả nước gây thiệt hai đất đai, cây cối, hoa mùa của nhân dân; về một số dự án, đồ án quy hoạch kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân vùng quy hoạch; về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 29 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho rằng, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025… Để tạo niềm tin và khí thế cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trước hết là Thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua. Trong đó, chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, Tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời có giải pháp khả thi, hiệu quả, bảo đảm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong phát triển KT-XH năm 2021 ngay từ các tháng đầu, quý đầu.

Hai là, Tiếp tục huy động, bố trí phù hợp các nguồn lực và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra trong thời gian vừa qua, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống Nhân dân. Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm trong mùa khô; kịp thời khoanh vùng, khống chế và dập tắt dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm quy về phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ.

Ba là, Chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp Lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, ma túy, nạn “tín dụng đen”...

Bốn là: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh về chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo khảo sát, đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và có các giải pháp hữu hiệu để kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm tăng thêm vị trí việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của địa phương.

TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sử dụng biên chế viên chức
Icon Trưởng Ban KT-NS Hồ Văn Đà tiếp xúc cử tri xã Đoàn Kết
Icon Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tiếp xúc cử tri xã Chư Hreng
Icon ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HÒA ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Icon Ban Dân tộc khảo sát tình trạng tảo hôn tại Đăk Glei
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát về giáo dục và đào tạo
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE