banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2-7-2021
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu đến toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh toàn văn bài phát biểu quan trong này.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá XII,  nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu. Ảnh: VM

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Qua hai ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự thống nhất cao đối với Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh và Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình tại kỳ họp.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao, thay mặt cử tri và Nhân dân trong tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu nhất để bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong cơ quan hành chính, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo đúng quy trình, quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng và ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XII khi nhận trọng trách mà HĐND, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giao phó. Hội đồng nhân tỉnh tin tưởng các đồng chí sẽ kế thừa, phát huy tốt nhất các kinh nghiệm, kết quả đạt được của lãnh đạo tiền nhiệm; giữ vững đoàn kết, nhất trí và kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, đại biểu HĐND và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua các nghị quyết bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và các nghị quyết chuyên đề thể chế hóa quy định của pháp luật, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành kịp thời triển khai thực hiện.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh !

Thành công của Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Theo quy định của Pháp luật, người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu thực hiện nhiệm vụ của mình ngay sau khi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua([1]). Trước khi kết thúc kỳ họp, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm thực hiện tốt một số việc sau đây:

Một là, ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, sớm ban hành nội quy, quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo hướng sát người, sát việc, rõ trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan trong bộ máy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan Tư pháp dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tăng cường quốc phòng - an ninh và nâng cao hơn nữa đời sống mọi mặt cho Nhân dân.

 Hai là: Hội đồng nhân dân khóa XII phải nghiên cứu, kế thừa và phát huy tốt nhất những kinh nghiệm hoạt động hiệu quả của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ trước; tiếp tục đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhất là trong thực hiện chức năng quyết định, giám sát và đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến  nghị của cư tri, thực hiện tốt phương châm “lắng nghe Dân nói, nói cho Dân hiểu, làm cho Dân tin” để Hội đồng nhân dân thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ba là, Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2020-2025. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp. Vì vậy, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết không để dịch Covid xâm nhập vào địa bàn, UBND tỉnh cần chỉ đạo tập trung, quyết liệt để bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2021 đã đề ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, tác phong công tác, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội và thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh. Có giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng địa phương, đơn vị, quyết tâm nâng mức xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị - hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) lên Nhóm khá trong cả nước trong năm 2021, xem đây là điều kiện quan trọng để tỉnh phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của mình, từng bước phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bốn là, Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII vừa được Nhân dân tin tưởng lựa chọn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh kịp thời, trung thực các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đồng thời chủ động, thường xuyên đôn đốc, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, kéo dài và những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị trong cuộc vận động bầu cử của đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua.

Năm là, Sau khi bế mạc kỳ họp, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện văn bản, hồ sơ về nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa XII, sớm trình Thủ Tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo đúng tiến độ quy định([2]), bảo đảm cho bộ máy chính quyền của tỉnh, nhất là các hoạt động chỉ đạo, điều hành được thực hiện liên tục, thông suốt.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh !

Cùng với thành công của Đại hội đảng các cấp, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng ta đã hoàn thành việc củng cố, kiện toàn chức danh chủ chốt cho một nhiệm kỳ mới ở tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh. Tại kỳ họp này, thay mặt chính quyền địa phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu nhận nhiệm vụ với quyết tâm chính trị rất cao. Đặc biệt, 51 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri và đã được cử tri đồng tình, ủng hộ. Hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang dõi theo và kỳ vọng rất nhiều vào hành động cụ thể của từng vị đại biểu. Là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Tôi mong mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân, Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với trách nhiệm và cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực, phấn đấu không ngừng, quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý đã về dự kỳ họp;

Xin cảm ơn sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã về dự và đưa tin kịp thời về diễn biến, kết quả của Kỳ họp.

Chúc các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII.

Xin trân trọng cảm ơn !


([1]) Quy định tại Điểm b, c mục 5 Hướng dẫn số 883/HĐ-UBTVQH14, ngày 02/6/2021 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

([2]) Quy định tại điểm h mục 5 Hướng dẫn 883 quy định "Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu xong".

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Họp báo Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Đồng chí Thái Văn Ngọc nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi
Icon TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 -2026
Icon PHỤC VỤ THIẾT THỰC ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
Icon KHI QUYỀN LỰC PHỤC VỤ NHÂN DÂN
Icon HĐND tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Tờ Re
Icon Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tiếp xúc cử tri xã Đoàn Kết
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE